Als u deze e-mail in tekstformaat ontvangt zonder afbeeldingen, klik hier!
company logo
Nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan klimaatverandering
De Europese Commissie stelt de nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie voor. Deze strategie stippelt de weg uit naar een klimaatbestendige samenleving in Europa tegen 2050. Dat kan door de aanpassing slimmer, systematischer en sneller te laten verlopen en door de internationale actie te versterken.
VLEVA-prioriteiten 2021
Een nieuw strategisch kader voor onderwijsbeleid
Wat beweegt er op vlak van werk en sociaal beleid?
Digital Services Act & Digital Markets Act
VLEVA-events
Wat brengt de nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie?
11 maart 2021 10:00 - 11:15
Het actieplan integratie en inclusie onder de loep
18 maart 2021 10:00 – 11:15
Europa’s digitale decennium: is Vlaanderen klaar voor de digitale transitie?
23 maart 2021 14:00 – 15:45
Update Subsidieprogramma’s 2021-2027
22 maart 2021 – 26 maart 2021
09:00 – 10:00

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap
T +32(0)2 737 14 30 . info@vleva.eu . www.vleva.eu


Facebook LinkedIn Twitter YouTubeVlaanderen