Als u deze e-mail in tekstformaat ontvangt zonder afbeeldingen, klik hier!
company logo
Wat doet Europa tijdens coronacrisis?
2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de Covid-19 crisis. Europa wordt hard getroffen door het virus. Maar gezondheidszorg is geen Europese bevoegdheid. De Europese Unie kan wél maatregelen nemen in de domeinen waarvoor ze bevoegd is. Op de VLEVA-themapagina Coronacrisis kan je volgen wat de EU onderneemt in de strijd tegen het virus.
Commissie lanceert eerste Europese klimaatwet
Nieuwe Europese strategieën industrie en kmo’s
Nieuw actieplan circulaire economie
Europese Commissie lanceert strategie gendergelijkheid
Jouw stem in Europa
Taxonomie klimaatadaptatie en -mitigatie
Deadline: 20 april 2020
Actieplan douane-unie
Deadline: 21 april 2020
Het Europese klimaatpact
Deadline: 27 mei 2020

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap
T +32(0)2 737 14 30 . info@vleva.eu . www.vleva.eu


Facebook LinkedIn Twitter YouTubeVlaanderen